Βαθμολογία

Στο 1,40 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης από 15 Οκτωβρίου

Με βάσει την τροπολογία, επιδοτείται, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, το κόστος του πετρελαίου εσωτερικής καύσης-θέρμανσης που διατίθεται στην εσωτερική αγορά από την 15η Οκτωβρίου 2022 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Το ύψος της επιδότησης ορίζεται σε 0,20 ευρώ ανά λίτρο (χωρίς ΦΠΑ) και 0,25 ευρώ το λίτρο (με ΦΠΑ) και τίθενται εξουσιοδοτικές διατάξεις αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης της επιδότησης, τον μηχανισμό εκκαθάρισης, καθώς και τη δυνατότητα παράτασης και αναπροσαρμογής του ποσού της επιδότησης.

Η επιδότηση θα φανεί απευθείας στην αντλία και θα αφορά το σύνολο των καταναλωτών. Ως εκ τούτου η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται με βάσει τα σημερινά δεδομένα να κάνει πρεμιέρα στις 15 Οκτωβρίου λίγο πιο κάτω από τα 1,40 ευρώ το λίτρο.

athina984.gr