Βαθμολογία

Αποφάσεις Πειθαρχικής Επιτροπής

Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ κατά την τελευταία της συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

-Θεωρεί την καταγγελία του σωματείου «ΑΕΠΣ Αιολικός» κατά του σωματείου «ΓΠΣ Αλμυρός Γαζίου» ως μη υποβληθείσα και κηρύσσει κατηργημένη τη με αυτή ανοιγείσα δίκη.

-Απορρίπτει την ένσταση του σωματείου «ΠΟ Αλεξανδρούπολης» κατά του σωματείου «ΑΠΣ Πανθρακικός» και του ποδοσφαιριστή Χρήστου Βάσκου.