Βαθμολογία

Αγωνιστικές Δοκιμασίες Αξιωματούχων Διαιτησίας

Από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ανακοινώνονται οι ακόλουθες Αγωνιστικές Δοκιμασίες Αξιωματούχων Διαιτησίας.

1. Επαναληπτικές Αγωνιστικές Δοκιμασίες για τους Αξιωματούχους Διαιτησίας Α'/Β'/Γ' Κατηγορίας που είτε δεν συμμετείχαν, είτε απέτυχαν στις τελευταίες που έλαβαν χώρα (Αύγουστος 2022).
2. Αγωνιστικές Δοκιμασίες για τους Διαιτητές Προχωρημένου Σταδίου Κ4 & Υποψήφιους Νέους Διαιτητές Προχωρημένου Σταδίου Κ4.
3. Αγωνιστικές Δοκιμασίες για τους Νέους Υποψήφιους Βοηθούς Διαιτητές Γ' Κατηγορίας.
4. Αγωνιστικές Δοκιμασίες για τις Γυναίκες Αξιωματούχους Διαιτησίας & Νέες Υποψήφιες Γυναίκες Αξιωματούχους Διαιτησίας.

Οι προαναφερόμενες αγωνιστικές δοκιμασίες θα πραγματοποιηθούν σε Βορρά και Νότο ως κάτωθι:
24/9 Δημοτικό Στάδιο Νάουσας, 07.30 - 12.00
25/9 Δημοτικό Στάδιο Σπάτων, 07.30 - 12.00

Για την ακριβή ώρα προσέλευσης (ανά σειρά που θα τρέξουν Διαιτητές/Βοηθοί Διαιτητές) και τις Ενώσεις των Αξιωματούχων Διαιτησίας που θα συμμετάσχουν ανά τοποθεσία, θα γίνει απευθείας ενημέρωση  προς τους Αξιωματούχους Διαιτησίας από τον Εθνικό Γυμναστή κ. Λώλη Βασίλειο.

Τονίζεται ότι οι Αξιωματούχοι Διαιτησίας που θα συμμετάσχουν πρώτη φορά σε αγωνιστικές δοκιμασίες για την αγωνιστική περίοδο 2022/23 (2,3,4) θα πρέπει υποχρεωτικά κατά την προσέλευσή τους να προσκομίσουν τα απαραίτητα Ιατρικά δικαιολογητικά και Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου από την αρμόδια υπηρεσία.