Βαθμολογία

Το νέο Δ.Σ. της Ανθούπολης

Έγινε γνωστό το νέο Δ.Σ. της Ανθούπολης που το απαρτίζουν 9 άτομα. Πρόεδρος είναι ο κ. Χρήστος Πρίφτης. Αναλυτικά:

Πρίφτης Χρήστος: Πρόεδρος

Τραγουδάρας Αθανάσιος: Αντιπρόεδρος

Τσολακίδης Κωνσταντίνος: β’ Αντιπρόεδρος

Βαΐου Άγγελoς: Ταμίας

Πρίφτη Ευαγγελία: β’ Ταμίας

Αντωνόπουλος Βασίλης: Γενικός Γραμματέας

Μπουλιώτας Μάκης: β’ Γενικός Γραμματέας

Καραφέρης Βάϊος: Γενικός Αρχηγός

Κορδίστας Δημήτριος: β’ Γενικός Αρχηγός