Βαθμολογία

Αποφάσεις Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου

Το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ έλαβε κατά την τελευταία του συνεδρίαση τις ακόλουθες αποφάσεις.

Δέχεται την από 18.05.2002, αίτηση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Μπάλλα ως νόμω και ουσία βάσιμη.
Επιβάλλει στην ΠΑΕ Απόλλων Λάρισας την ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος στο οποίο αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Μπάλλα, του συνολικού ποσού των 19.902,80 ευρώ, πλέον του ποσού των 300 ευρώ για δικαστική δαπάνη.

Δέχεται την από 18.05.2002, αίτηση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή Φώτιου Γκουντρουμπή ως νόμω και ουσία βάσιμη.
Επιβάλλει στην ΠΑΕ Απόλλων Λάρισας την ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος στο οποίο αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ποδοσφαιριστή Φώτιου Γκουντρουμπή, του συνολικού ποσού των 4.624,63 ευρώ, πλέον του ποσού των 300 ευρώ για δικαστική δαπάνη.