Τα νέα τιμολόγια θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Αυγούστου και το προαπαιτούμενο της εξόφληση της ρήτρας αναπροσαρμογής για μετακίνηση του καταναλωτή σε άλλο πάροχο ενέργειας είναι ακόμα «γκρίζα ζώνη».

Μεταξύ των ανακοινώσεων της Κυριακής θα είναι η ανάρτηση των ονομαστικών τιμών από τους προμηθευτές και κατόπιν έρχεται η ελεύθερη επιλογή εάν επιθυμεί κάποιος να μείνει στον υφιστάμενο προμηθευτή ή να αλλάξει, συνεπώς θα ισχύει αυτό που ονομάζεται «ενεργειακός τουρισμός».

Σημειωτέα αλλαγή είναι η δυνατότητα κάποιος να αλλάξει πάροχο ανεξάρτητα συμβολαίου, αφού όλες οι αγκυλώσεις έχουν αρθεί.

Γκρίζα ζώνη είναι η μεταφορά ενός πελάτη σε άλλο πάροχο ρεύματος χωρίς να έχει εξοφλήσει την ρήτρα αναπροσαρμογής.

Μία ονομαστική πρόταση

Στα καινούργια τιμολόγια θα βγαίνει μία ονομαστική πρόταση της kWh, η οποία θα κυμαίνεται από 0,46-0,50€/kWh.

Σε αυτή την τιμή η κυβέρνηση σχεδιάζει να επιδοτήσει περίπου το 85%, του επιπλέον κόστους, με αποτέλεσμα η τελική τιμή που θα διαμορφωθεί για τον καταναλωτή να είναι 0,15-0,17€/kWh.

To ποσοστό που θα απορροφηθεί από το κράτος, προκύπτει από τους παραγωγούς αλλά και από τον κρατικό προϋπολογισμό.

in.gr