Βαθμολογία

Α.Ο. Διγενής: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. του Α.Ο. Διγενή Νεοχωρίου. Αναλυτικά:

Συγκροτήθηκε το Δ.Σ του Α.Ο Διγενή σε σώμα, όπως παρακάτω:
Πρόεδρος ο Παπαδημητρίου Δήμος
Αντιπρόεδρος ο Ζιώγκος Δημήτριος
Γενικός γραμματέας ο Ζαφειρης Αθανάσιος
Γενικός Αρχηγός ο Ριζος Δημήτριος
Ταμίας ο Κυριτσης Γρηγόριος
Μέλος ο Βισβικης Κωνσταντίνος
Μέλος ο Κοσμας Ευάγγελος
Αναπληρωματικό μέλος ο Κάρρας Φωτιος
Αναπληρωματικό μελος ο Μιχαηλ Ευάγγελος