Βαθμολογία

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής Ε.Π.Ο.

Συνεδρίασε σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Κατά τη συνεδρίαση, προχώρησε στην εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου, Α' Αντιπροέδρου και Ταμία, κατά το άρθρο 33 παρ. 9 του Καταστατικού.

Εξελέγησαν οι:
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Παναγιώτης Παπαχρήστος
Α’ Αντιπρόεδρος: Δημοσθένης Κουπτσίδης
Ταμίας: Αγγελος Δανιήλ
Επίσης, η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. έλαβε και τις εξής αποφάσεις: 
Κατόπιν εισήγησης του Προέδρου κ. Παναγιώτη Μπαλτάκου, συγκροτήθηκε επιτροπή για την επιλογή χώρου για την κατασκευή του προπονητικού κέντρου των Εθνικών Ομάδων και των νέων γραφείων της Ε.Π.Ο. Την Επιτροπή αποτελούν τα μέλη της Ε.Ε. Τάκης Παπαχρήστος, Δημοσθένης Κουπτσίδης, Κυριάκος Φύτρας και Λεωνίδας Λεουτσάκος.