Βαθμολογία

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής Ε.Π.Ο.

Συνεδρίασε σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Κατά τη συνεδρίαση προχώρησε σε αναδιάρθρωση της σύνθεσης της Εκτελεστικής Επιτροπής ως εξής:
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Τάκης Παπαχρήστος
Α’ Αντιπρόεδρος: Δημοσθένης Κουπτσίδης
Β' Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Μποροβήλος,
Ταμίας: Αγγελος Δανιήλ