Βαθμολογία

Αποφάσεις Επιτροπής Εφέσεων

Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ έλαβε, μεταξύ άλλων, τις εξής αποφάσεις.

Δέχτηκε τυπικά και ουσιαστικά την έφεση του Στυλιανού Σερέπα και μεταρρύθμισε την υπ’ αριθμ. 88/ 24-2-2022 απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Επέβαλε στον εκκαλούντα την πειθαρχική ποινή του αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή τριάντα τριών (33) ευρώ.

Δέχτηκε τυπικά και εν μέρει κατ’ ουσίαν την έφεση του Εθνικού και του Αθανασίου Μετεβελή και μεταρρύθμισε την υπ’ αριθμ. 81/ 2022 απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Επέβαλε στον δεύτερο εκκαλούντα χρηματική ποινή χιλίων (1.000) ευρώ, του εκκαλούμενου σωματείου ευθυνόμενου ως προς την εν λόγω χρηματική ποινή εις ολόκληρον με αυτόν. Επέβαλε στον Εθνικό χρηματική ποινή χιλίων (1.000) ευρώ.