Βαθμολογία

Οι αποφάσεις της Ε.Ε.Α.

Οι αποφάσεις της Ε.Ε.Α.:

«1. Αίτηση του αθλητή Νικολάου Μπουτζίκου περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ ΝΕΑ ΠΑΕ Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937.

    ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

  1. Αίτηση του αθλητή Κων/νου Καμπέρη περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ.

    ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 

  1. Αίτηση του αθλητή Ogmundur Kristinsson (Ογκμουντουρ Κριστινσον) περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΕΛ.

    ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

  1. Έλεγχος σχετικά με τη νομιμότητα συμμετοχής μετόχων της από 14.12.21 Γ.Σ.     της ΠΑΕ Α.Ο. ΞΑΝΘΗ.

    ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ»