Βαθμολογία

Αποφάσεις Πειθαρχικής Επιτροπής (30/12)

Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ έλαβε, μεταξύ άλλων, τις εξής αποφάσεις.

Επέβαλε στον Φώτη Κώρη την πειθαρχική ποινή της εξαίρεσης αυτού από τον ορισμό του ως παρατηρητή αγώνων για χρονικό διάστημα σαράντα (40) ημερών (Πανσερραϊκή-Λέοντες, Β’ Γυναικών).

Επέβαλε στην Μαρία Λογαρά την πειθαρχική ποινή της εξαίρεσης αυτού από τον ορισμό του ως παρατηρήτρια αγώνων για χρονικό διάστημα σαράντα (40) ημερών (Εθνικός Αλεξ/πολης-Καβάλα, Γ’ Γυναικών).

Απάλλαξε τον Βασίλη Κοκκινάκη από την αποδιδόμενη σε αυτόν πειθαρχική παράβαση (παρατηρητής αγώνα Εργοτέλης-ΑΕΚ Μεσολογγίου Α’ Γυναικών).

Επέβαλε στην Σειρήνα Γρεβενών χρηματική ποινή 200 € (αγώνας Β’ Γυναικών με Βόλο).

Επέβαλε στους Πόντιους Δραπετσώνας χρηματική ποινή 200 € (αγώνας Β’ Γυναικών με Αθηναϊκή Αγίου Δημητρίου).

Επέβαλε στον Γεώργιο Φραγκέδη, γυμναστή του Άρη Σούδας, τις εξής ποινές: χρηματική ποινή οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (834€) και ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για δεκαπέντε (15) ημέρες. Απειλεί σε βάρος του Άρη Σούδας χρηματική ποινή ποσού χιλίων εξακοσίων εξήντα επτά ευρώ (1.667,00€) σε περίπτωση μη τήρησης της ποινής της απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για δεκαπέντε (15) ημέρες, που επιβλήθηκε στον Γεώργιο Φραγκέδη.

Επέβαλε στον Κωνσταντίνο Κατσανίκα, εκπρόσωπο της Αταλάντης, τις εξής ποινές: χρηματική ποινή οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (834€) και ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για δεκαπέντε (15) ημέρες. Απειλεί σε βάρος της Αταλάντης χρηματική ποινή ποσού χιλίων εξακοσίων εξήντα επτά ευρώ (1.667,00€) σε περίπτωση μη τήρησης της ποινής της απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για δεκαπέντε (15) ημέρες, που επιβλήθηκε στον Κωνσταντίνο Κατσανίκα.

Επέβαλε στον Γιώργο Γουμάγια, εκπρόσωπο του Μακεδονικού, τις εξής ποινές: χρηματική ποινή οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (834€) και ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για δεκαπέντε (15) ημέρες. Απειλεί σε βάρος της Αταλάντης χρηματική ποινή ποσού χιλίων εξακοσίων εξήντα επτά ευρώ (1.667,00€) σε περίπτωση μη τήρησης της ποινής της απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για δεκαπέντε (15) ημέρες, που επιβλήθηκε στον Γιώργο Γουμάγια.