Η προθεσμία για να κάνουν οι δικαιούχοι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης λήγει στις 15 Δεκεμβρίου. Την προκαταβολή για το επίδομα θέρμανσης θα λάβουν μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου όσα νοικοκυριά έκαναν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, αρκεί να ήταν δικαιούχοι του επιδόματος και πέρυσι.

Οι νέοι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν αιτήσεις έως τις 15 Δεκεμβρίου. Οι νέοι δικαιούχοι είναι αυτοί που θα λάβουν φέτος για πρώτη φορά επίδομα θέρμανσης είτε λόγω της διεύρυνσης των κριτηρίων (περιουσιακών, εισοδηματικών) είτε επειδή στους δικαιούχους θα συμπεριληφθούν και όσοι χρησιμοποιούν ως καύσιμη ύλη και άλλες κατηγορίες (π.χ. φυσικό αέριο).

Θα ακολουθήσουν άλλες δύο πληρωμές:

- Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2022 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως τις 31 Ιανουαρίου 2022 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Φεβρουαρίου 2022.

- Έως τις 29 Απριλίου 2022 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως τις 31 Μαρτίου 2022 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Απριλίου 2022.

reader.gr