Βαθμολογία

Σεμινάρια διαιτητών 3ης κατηγορίας

Από την ΚΕΔ/ΕΠΟ ανακοινώνεται ότι θα πραγματοποιηθούν δύο σεμινάρια διαιτητών 3ης κατηγορίας ως κάτωθι.

7-9/12/2021 στην Καβάλα
14-16/12/2021 στην Αθήνα

Για το αναλυτικό πρόγραμμα των σεμιναρίων, καθώς επίσης για τις σχετικές οδηγίες του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου που θα ισχύσει, θα ενημερωθούν το προσεχές διάστημα τόσο οι διαιτητές όσο και οι Ενώσεις στις οποίες ανήκουν.