Βαθμολογία

Αποφάσεις Επιτροπής Εφέσεων

Κατά την τελευταία της συνεδρίαση η Επιτροπή Εφέσεων έλαβε τις εξής αποφάσεις.

Δέχτηκε εν μέρει κατ' ουσίαν την έφεση της Νίκης Βόλου. Μεταρρύθμισε την υπ' αριθμ. 235/2021 απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ,  κατά το μέρος που αφορά την εκκαλούσα. Επέβαλε στην εκκαλούσα Νίκη Βόλου τις εξής ποινές: (i) χρηματική ποινή ύψους είκοσι πέντε χιλιάδων τριακοσίων (25.300) ευρώ και (ii) ποινή της διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές για δύο (2) αγωνιστικές.

Απέρριψε ως απαράδεκτη την έφεση κατά της υπ’ αριθ. 217/2021 απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο., όσον αφορά την πρώτη εκκαλούσα ΠΑΕ με την επωνυμία «ΑΟ ΞΑΝΘΗ ΠΑΕ» και όσον αφορά τον δεύτερο εκκαλούντα Κωνσταντίνο Τσαλίκη  ως προς την χρηματική ποινή δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) ευρώ. Δέχτηκε κατά τα λοιπά τυπικά κι εν μέρει κατ’ ουσίαν την έφεση του Κωνσταντίνου Τσαλίκη κατά της υπ’ αριθ. 217/2021 απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. Μεταρρύθμισε την υπ΄αριθ. 217/2021 απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. Επέβαλε στον δεύτερο εκκαλούντα, Κωνσταντίνο Τσαλίκη, την ποινή απαγόρευσης εισόδου  στον αγωνιστικό χώρο για δεκαπέντε (15) ημέρες. Απειλεί σε βάρος της εκκαλούσας ΠΑΕ με την επωνυμία «ΑΟ ΞΑΝΘΗ ΠΑΕ» χρηματική ποινή ποσού πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ σε περίπτωση μη τήρησης της ποινής απαγόρευσης  εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για δεκαπέντε (15) ημέρες, που επιβλήθηκε στον δεύτερο εκκαλούντα, Κωνσταντίνο Τσαλίκη, εκπρόσωπο αυτής.