Βαθμολογία

Αποφάσεις Πειθαρχικής Επιτροπής

Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ έλαβε, μεταξύ άλλων, τις εξής αποφάσεις.

Επέβαλε στα Τρίκαλα χρηματική ποινή ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ και στην Νίκη Βόλου α) χρηματική ποινή ύψους είκοσι οκτώ χιλιάδων (28.000) ευρώ και β) ποινή διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές για δύο (2) αγωνιστικές (αγώνας Κυπέλλου Ελλάδας Τρίκαλα-Νίκη Βόλου).

Επέβαλε στον Εθνικό χρηματική ποινή ύψους πεντακοσίων πενήντα (550) ευρώ (αγώνας Γ’ Εθνικής Εθνικός-Θύελλα Ραφήνας).

Επέβαλε στον Τηλυκράτη χρηματική ποινή ύψους τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (334) ευρώ (αγώνας Γ’ Εθνικής Τηλυκράτης-Ναυπακτιακός Αστέρας).

Επέβαλε στον Γεώργιο Καραγιάννη, εκπρόσωπο του Ερμή Μελιγούς, τις εξής ποινές: (i) χρηματική ποινή οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (834€) και (ii) ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για δεκαπέντε (15) ημέρες. Απειλεί σε βάρος του Αρμή Μελιγούς χρηματική ποινή ποσού χιλίων εξακοσίων εξήντα επτά ευρώ (1.667€) σε περίπτωση μη τήρησης της ποινής της απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για δεκαπέντε (15) ημέρες, που επιβλήθηκε στον Γεώργιο Καραγιάννη (αγώνας Γ’ Εθνικής Ερμής Μελιγούς-Φοίνικας Επιδαύρου).