Βαθμολογία

Ανατροπή στο θέμα του πιστοποιητικού συμμετοχής του Διαγόρα

Η ανακοίνωση της ΕΕΑ:

«ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY

(άρθρο 77 Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Ανδρ. Παπανδρέου 37 15180 Μαρούσι, τηλ: 213.131.6130 - 213.131.6162

email: eea.temp.gga@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

(27.10.21 ώρα 12:00)

1. Αίτηση της ΠΑΕ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1905 περί ανάκλησης της από 25.10.21 απόφασης της Επιτροπής.

ΔΕΧΕΤΑΙ – ΑΝΑΚΑΛΕΙ την από 25.10.21 απόφαση και ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ για προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Τζουλάκης».