Βαθμολογία

Μετατέθηκαν οι αποφάσεις της ΕΕΑ

Αφορούν τον Ασπρόπυργο και τη Ζάκυνθο. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν συνεδρίασε την Δευτέρα (4/10) και οι εξελίξεις για Ασπρόπυργο και Ζάκυνθο μεταφέρονται για την Τρίτη (4/10). Αναλυτικά:

«ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY
(άρθρο 77 Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) Ανδρ. Παπανδρέου 37  15180  Μαρούσι, τηλ: 213.131.6130 - 213.131.6162 email: eea.temp.gga@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(04.10.21 ώρα 13:10)    

Έλεγχος δικαιολογητικών για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού του  άρθρου 77Α του ν. 2725/99, όπως ισχύει.
ΑΝΑΒΟΛΗ για 05-10-2021
Αίτηση της ΠΑΕ Α.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1961 περί ανάκλησης της από 17.09.21 απόφασης της Επιτροπής.
ΑΝΑΒΟΛΗ για 05-10-2021

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Τζουλάκης».