Βαθμολογία

Ο Δήμος Τεμπών αναβαθμίζει ενεργειακά το Λύκειο Συκουρίου

Σύμφωνα με την μελέτη που εκπονήθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Τεμπών και τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις της μελέτης,  επιτυγχάνεται η βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών των κτιρίων του συγκροτήματος και η κατάταξή τους σε όσο το δυνατόν ανώτερη κατηγορία (με βάση τις προτάσεις στην κατηγορία Α), με  εκτιμώμενη δαπάνη 554.950,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020.

 «Ο Δήμος Τεμπών έχοντας ολοκληρωμένο σχέδιο εκσυγχρονίζει και αναβαθμίζει ενεργειακά, ένα ακόμη σχολικό συγκρότημα, το Λύκειο Συκουρίου», δηλώνει ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης. «Σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, τους Αντιδημάρχους, την τεχνική υπηρεσία του δήμου και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 - 2020 αναβαθμίζουμε τις εγκαταστάσεις   του  Λυκείου Συκουρίου και αποδίδουμε στους  μαθητές και στους καθηγητές τους ένα σύγχρονο χώρο μάθησης με πράσινο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.  Τα έργα αυτά υπηρετούν την προστασία του Περιβάλλοντος και τον εκσυγχρονισμό βασικών δομών του Δήμου», προσθέτει ο Δήμαρχος.

Το σύνολο των επεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

• Τοποθέτηση θερμομόνωσης κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη με επίστρωση θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης συνολικού πάχους 10 cm.

• Τοποθέτηση συστήματος θερμομόνωσης περιμετρικά του κελύφους με πλάκες πετροβάμβακα συνολικού πάχους 8 cm.

• Αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέα θερμοδιακοπτόμενα μεταλλικά με διπλό υαλοπίνακα με συνολικό συντελεστή θερμοπερατότητας Uw < 2 W/m2k.

• Εγκατάσταση νέου συστήματος θέρμανσης με επίτοιχους λέβητες φυσικού αερίου τεχνολογίας συμπύκνωσης καυσαερίων στα σχολικά κτίρια ( Α & Β).

• Εγκατάσταση νέου συστήματος κλιματισμού στο γυμναστήριο με συστοιχία αντλιών θερμότητας τύπου αέρος – νερού τεχνολογίας Inverter και νέες τερματικές μονάδες τύπου fancoil.

• Αντικατάσταση υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων από φωτιστικά τύπου LED.

• Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος.

• Εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BEMS).