Βαθμολογία

Πήραν πιστοποιητικό Πανσερραϊκός και Πιερικός

«ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY

(άρθρο 77 Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Ανδρ. Παπανδρέου 37 15180 Μαρούσι, τηλ: 213.131.6130 - 213.131.6162

email: eea.temp.gga@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

(31.08.21 ώρα 14:10)

  1. (α) Η Επιτροπή χορήγησε πιστοποιητικό στις κάτωθι ΠΑΕ:

ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

ΠΑΕ ΠΙΕΡΙΚΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Τζουλάκης».