Βαθμολογία

Αιτήσεις συμμετοχής και δικαιολογητικά Διαιτητών

Από την Επιτροπή Διαιτησίας ανακοινώνεται ότι όλοι οι Διαιτητές και Βοηθοί Διαιτητές που επιθυμούν να πάρουν μέρος στα τοπικά πρωταθλήματα για την περίοδο 2021-2022, θα πρέπει να προσκομίσουν στα γραφεία της ΕΠΣΝ Λάρισας τα παρακάτω δικαιολογητικά μέχρι στις 10 Σεπτεμβρίου 2021.

– Για τους Διαιτητές και Βοηθούς Διαιτητές

α) Αίτηση συμμετοχής

β) Πρόσφατο αντίγραφο ποινικού μητρώου

γ) Καρδιολογικές εξετάσεις, πρόσφατο τεστ κοπώσεως και υπέρηχο καρδιάς από Δημόσιο Νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό με τις σχετικές γνωματεύσεις

δ) Οφθαλμολογική εξέταση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό με τις σχετικές γνωματεύσεις
(για οπτική οξύτητα και αντίληψη χρωμάτων).

* Οι αξιολογημένοι Διαιτητές και Βοηθοί Διαιτητές  που τα παραπάνω έγγραφα είναι προαπαιτούμενα για την ΚΕΔ θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά και στην ΕΠΣΝ Λάρισας (να κρατηθούν αντίγραφα αυτών).