Βαθμολογία

Επενδυτικό ενδιαφέρον για ΟΦΙ

Αναλυτικά: «Επειδή η φημολογία δίνει και παίρνει. Επί του παρόντος ο ΟΦΙ έχει την διοίκηση που είχε όλα τα τελευταία τέσσερα χρόνια με πρόεδρο τον κ. Χηνόπουλο.

Υπάρχει όντως μία διαδικασία σε εξέλιξη προκειμένου να αναλάβει τον ΟΦΙ κάποιος νέος επενδυτής.

Οταν (και εάν) τελεσφορήσει η συγκεκριμένη διαδικασία , θα το μάθετε από εδώ».