Βαθμολογία

Απόφαση Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων

Με την υπ' αριθμ. 17/13.08/2021 απόφασή της, η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αποφάσισε τη διευκρίνιση και ορθή επανάληψη του άρθρου 4 του Κανονισμού Β΄ ομάδων.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε την τελευταία έκδοση του Κανονισμού Β΄ ομάδων (με έντονη γραφή οι αλλαγές στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4).