Βαθμολογία

Αποφάσεις Διαιτητικού Δικαστηρίου

Κατά την τελευταία του συνεδρίαση, το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ έλαβε τις εξής αποφάσεις.

Απέρριψε κατά πλειοψηφία την αίτηση-προσφυγή των Ιωάννη Βλαχόπουλου (υποψηφίου Προέδρου της ΕΠΣ Κέρκυρας), Γεράσιμου Κουλούρη (μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΣ Κέρκυρας) και του αθλητικού σωματείου Γυμναστική Ένωση Θιναλίων κατά της ΕΠΣ Κέρκυρας.
 
Απέρριψε κατά πλειοψηφία η αίτηση-προσφυγή του Νίκου Κατσαβάκη κατά της ΕΠΣ Σερρών.

Απέρριψε την αίτηση αναψηλάφησης του David Aganzo Mendez κατά της ΠΑΕ Άρης.

Απέρριψε την προσφυγή του Αστέριου Νικολίτση κατά της ΠΑΕ Πιερικός.

Ενεργοποίησε σε βάρος της ΠΑΕ Τρίκαλα, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Αλέξη Κάντα, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 563/2006 τελεσίδικης απόφασης της Ε.Ε.Ο.Δ.Ε.Π. της ΕΠΑΕ, σε ποσοστό 50% του ποσού των 4.665,90 ευρώ, πλέον των νομίμων τόκων, την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμ. 139/2021 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαιρέσεως τριών (3) βαθμών, από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που θα αγωνίζεται κατά την αγωνιστική περίοδο 2021-2022, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της επίδοσης της παρούσας.

Ενεργοποίησε σε βάρος της ΠΑΕ Τρίκαλα, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Ευστάθιου Θεοφάνους, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 663/2006 τελεσίδικης απόφασης της Ε.Ε.Ο.Δ.Ε.Π. της ΕΠΑΕ, σε ποσοστό 50% του ποσού 5.018 ευρώ, πλέον των νομίμων τόκων, την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμ. 137/2021 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαιρέσεως τριών (3) βαθμών, από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που θα αγωνίζεται κατά την αγωνιστική περίοδο 2021-2022, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της επίδοσης της παρούσας.

Ενεργοποίησε σε βάρος της ΠΑΕ Τρίκαλα, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Βασιλείου Σπυρόπουλου, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 253/2006 τελεσίδικης απόφασης της Ε.Ε.Ο.Δ.Ε.Π. της ΕΠΑΕ, συνολικού ποσού 6.969,26 ευρώ, πλέον των νομίμων τόκων, την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμ. 138/2021 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαιρέσεως τριών (3) βαθμών, από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που θα αγωνίζεται κατά την αγωνιστική περίοδο 2021-2022, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της επίδοσης της παρούσας.