Βαθμολογία

Μουσική βραδιά του Οικονόμου

Την διοργάνωση μουσικής βραδιάς αποφάσισε η διοίκηση του Οικονόμου Τσαριτσάνης, αποσκοπώντας σε διττό στόχο αφ'ενός την ποιοτική διασκέδαση των φίλων του συλλόγου και αφ' ετέρου την οικονομική ενίσχυσή του. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Αυγούστου.