Βαθμολογία

ΕΠΣΛ: Παραλαβή Αιτήσεων Μεταβολών 21-22

Από την ΕΠΣΝ Λάρισας ανακοινώνεται ότι οι εκπρόσωποι των ερασιτεχνικών σωματείων και οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές έχουν τη δυνατότητα από την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 και κατά τις ώρες 09.00-12.00, να προμηθεύονται τα νέα έντυπα μεταβολών για την μετεγγραφική περίοδο 2021 – 2022. Η τιμή του κάθε εντύπου είναι ένα (1) ευρώ.

– Μετά από απόφαση της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων κάθε σωματείο θα λάβει 20 αιτήσεις μεταβολών δωρεάν για να πραγματοποιήσει τις επανεκδόσεις.

Όπως έγινε γνωστό από τον Κανονισμό Ιδιότητας Μετεγγραφών της Ε.Π.Ο, από την αγωνιστική περίοδο 2021-22 παύουν να υφίστανται τα Δελτία Αορίστου Χρόνου, ενώ και όλα τα σωματεία υποχρεούνται σε αντικατάσταση των Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας των ποδοσφαιριστών τους έως τις 30/06/2022, με το δελτίο νέου τύπου που θα είναι ορισμένου χρόνου και λευκό. Ποδοσφαιριστές των οποίων τα δελτία δεν αντικατασταθούν δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε επίσημους αγώνες.

Αναλυτικά: Άρθρο 2 (Παράρτημα Β-Διατάξεις εφαρμογής κανονισμού για ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές)

 • Από την 1/7/2021 όλα τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας (Δ.Α.Ι.), ερασιτεχνών, είτε ΠΑΕ, είτε Σωματείων, θα είναι ορισμένου χρόνου, με ελάχιστη διάρκεια το ένα (1) έτος και μέγιστη τα πέντε (5) έτη. Κατ’ εξαίρεση, αποκλειστικά και μόνο η πρώτη εγγραφή ανηλίκων ποδοσφαιριστών, θα δύναται να είναι ορισμένου χρόνου με ελάχιστη διάρκεια το ένα (1) έτος και μέγιστη τα επτά (7) έτη. Σε κάθε περίπτωση η λήξη ισχύος του ΔΑΙ είναι η λήξη εκάστης αγωνιστικής περιόδου.
 • Όλα τα σωματεία υποχρεούνται σε αντικατάσταση όλων των Δ.Α.Ι. με το δελτίο νέου τύπου (επανέκδοση) για τους ποδοσφαιριστές που ανήκουν ήδη στη δύναμη τους το αργότερο έως την 30/06/2022. Η διάρκεια όλων των υφιστάμενων δελτίων που θα αντικατασταθούν/επανεκδοθούν, και δεν είναι ήδη χαρακτηρισμένα ως δελτία ορισμένου χρόνου παρελθόντων ετών, θα έχουν υποχρεωτικά ημερομηνία λήξης την 30/6/2024. Από την 1/7/2024 και έπειτα η διάρκεια ισχύος των Δ.Α.Ι. δύναται να συμφωνηθεί μεταξύ των μερών ελεύθερα, εντός των ανωτέρω αναφερθέντων χρονικών ορίων.
 • Ποδοσφαιριστές των οποίων τα Δ.Α.Ι. παλαιού τύπου δεν αντικατασταθούν, παραμένουν στη δύναμη του σωματείου έως την 30-6-2024, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε επίσημους αγώνες του οργανωμένου ποδοσφαίρου και τυχόν συμμετοχή τους θα θεωρείται αντικανονική μετά την υποβολή σχετικής ένστασης (άρθρο 23 Κ.Α.Π.).

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ΜΕΤΕΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 

 • Θερινή μετεγγραφική περίοδος ερασιτεχνών για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις από 02.08.2021 έως και 01.11.2021
 • Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος ερασιτεχνών για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις από 01.01.2022 έως και 31.01.2022
 • Θερινές επανεγγραφές ερασιτεχνών από 02.08.2021 έως και 01.11.2021
 • Χειμερινές επανεγγραφές ερασιτεχνών από 01.01.2022 έως και 28.02.2022
 • Θερινές μετεγγραφές ορισμένου χρόνου ερασιτεχνών (πρώην υποσχετικές) από 02.08.2021 έως και 01.11.2021
 • Χειμερινές μετεγγραφές ορισμένου χρόνου ερασιτεχνών (πρώην υποσχετικές) από 01.01.2022 έως και 31.01.2022
 • Πρώτες εγγραφές ανηλίκων ερασιτεχνών ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική σεζόν από 01.07.2021 έως και 30.06.2022
 • Θερινές πρώτες εγγραφές ενηλίκων ερασιτεχνών από 02.08.2021 έως και 01.11.2021
 • Χειμερινές πρώτες εγγραφές ενηλίκων ερασιτεχνών από 01.01.2022 έως και 28.02.2022
 • Ατομικές αποδεσμεύσεις ερασιτεχνών  ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική περίοδο από 01.07.2021 έως και 30.06.2022
 • Ομαδικές αποδεσμεύσεις ερασιτεχνών ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική περίοδο από 01.07.2021 έως και 30.06.2022