Βαθμολογία

Συνεχίζει στην προεδρία της Αστραπής ο Χρήστος Καραμούτης

Την Τρίτη 22/6/2021 στα γραφεία του συλλόγου, παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου έγιναν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ Σ της Αστραπής Νέας Πολιτείας. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων συγκλήθηκε Διοικητικό συμβούλιο την Πέμπτη 24/6/2021 για συγκρότηση σε σώμα:

ΠΡΌΕΔΡΟΣ: ΚΑΡΑΜΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΠΑΝΤΡΑΛΕΞΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΝΙΚΟΛΑΚΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: ΧΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΚΑΛΤΣΑΣ ΘΕΜΗΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΤΣΙΑΡΑΣ ΧΡηΣΤΟΣ

ΜΈΛΟΣ: ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΌ ΜΈΛΟΣ: ΠΑΠΑΧΡΉΣΤΟΣ ΦΩΤΗΣ