Βαθμολογία

Αποφάσεις Διαιτητικού Δικαστηρίου

Το Διαιτητικό Δικαστήριο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κατά την τελευταία του συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

Επιβάλλει στην καθ’ ης η αίτηση Π.Α.Ε. ΟΦ Ιεράπετρας 1970, μέχρι την πλήρη και ολοσχερήεξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Ευάγγελλου Αναστασόπουλου του Ανδρέα, του ποσού των έξη χιλιάδων τριακοσίων πέντε ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (6.305,095)ευρώ κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 387/2020 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

Επιβάλλει στην καθ’ ης η αίτηση Π.Α.Ε. Παναχαϊκή ΓΕ 1891, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Ελευθερίου Ιντζόγλου του Χαραλάμπους, του ποσού των δέκα επτά χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα τριών ευρώ και εβδομήντα λεπτών (17.843,70) ευρώ κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 333/2020 απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., η οποία κατέστη τελεσίδικη με την υπ’ αριθμ. 144/2020 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

Καταργεί τη δίκη που ανοίχθηκε με την από 19.1.2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΠΟ 1097/19.1.2021 αίτηση του αιτούντος επαγγελματία ποδοσφαιριστή Μιγκέλ Σεμπάστιαν Γκαρσία του Άνγκελ περί επιβολής ποινών κατά της ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννενα 1966.