Βαθμολογία

Απόφαση Διαιτητικού Δικαστηρίου

Το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου, κατά την τελευταία του συνεδρίαση, έλαβε την ακόλουθη απόφαση. Ενεργοποίησε σε βάρος της ΠΑΕ Άρης την επιβληθείσα με την 142/2020 απόφαση παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος, πρώην επαγγελματία ποδοσφαιριστή Βασιλείου Τριανταφυλλάκου, σε ποσοστό 50% κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 437/2016 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ΕΕΟΔ/ΕΠΟ, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.