Βαθμολογία

Αφαίρεση βαθμών για Βέροια – Η απόφαση του Διαιτητικού

Κατά την τελευταία του συνεδρίαση, το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ έλαβε την εξής απόφαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ Βέροια, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή CYRIL CALI, σε ποσοστό 50% του ποσού των 30.000,00 ευρώ πλέον των νόμιμων τόκων κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 2/2018 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού (Τμήμα Εφέσεων) και το περιεχόμενο του από 18.12.2018 Πρακτικού Συμβιβασμού – Κοινής Δήλωσης πλέον ποσού 300,00 ευρώ, ως δικαστικά έξοδα από την υπ’ αριθμ. 561/2017  απόφαση της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., ήτοι το 50% του συνολικού ποσού των 30.300 ευρώ, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.