Βαθμολογία

Πρόστιμο 20.000 ευρώ για το STAR

Πρόστιμο ύψους 20.000  ευρώ επέβαλε το ΕΣΡ στο STAR για τη μετάδοση διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών σε ώρα που δεν επιτρέπεται. Ο σταθμός μετέδωσε διαφημίσεις  παιδικών παιχνιδών στις 7.12.2018 μεταξύ 17.00 και 18.00 , στις 8.12.2018 μεταξύ 08.00 και 11.00 και την 12.12.2018 μεταξύ 11.00 και 12.00

Typologies