Μεγάλες διακυμάνσεις παρουσιάζουν τα ποσοστά αποδοχής γιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών Υγείας στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εμβολιασμού.
Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει πως η συμμετοχή των υγειονομικών κυμαίνεται μεσοσταθμικά μεταξύ 50% και 60%, με τα ποσοστά αποδοχής να είναι υψηλότερα μεταξύ των γιατρών, φτάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις και το 80%.
Μεγαλύτερη επιφύλαξη παρατηρείται στο νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, όπου το ποσοστό πέφτει στο 40% με 50%.
Στη Λάρισα, το ποσοστό συμμετοχής των γιατρών ξεπερνά το 50% σε ό,τι αφορά τους γιατρούς και κινείται κοντά στο 40% στο νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό.
"Θεωρώ πως το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί κατακόρυφα το επόμενο διάστημα. Ένα μεγάλο ποσοστό συναδέλφων αντέδρασε στο απότομο και βιαστικό της διαδικασίας και είπε θα περιμένω.
Χρειάζεται και μια καλή ενημερωτική εκστρατεία. Με μαθηματική ακρίβεια αυτό το ποσοστό θα αυξηθεί πολύ σημαντικά", λέει στο iatronet ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος.

iatronet.gr