Βαθμολογία

Κατάπτωση εγγυητικής στην Παναχαϊκή

Άσχημα τα νέα από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για την Παναχαϊκή, που ανακοίνωσε την κατάπτωση της εγγυητικής της για χρέος στην εταιρεία “ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.” Αναλυτικά:

«Αποφάσεις Ε.Ε.Α

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY

(άρθρο 77 Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Ανδρ. Παπανδρέου 37  15180  Μαρούσι, τηλ: 213.131.6130 - 213.131.6162       fax :213.131.6617

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

(04.11.20 ώρα 15:40)     

Αίτηση της εταιρείας “ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.” περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1891. 

α) ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ αίτημα αναβολής

β) ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ».