Βαθμολογία

ΚΕΔ: Πρόγραμμα Αγωνιστικών Δοκιμασιών (FIFA Τest)

Από την ΚΕΔ/ΕΠΟ ανακοινώνεται το πρόγραμμα των Αγωνιστικών Δοκιμασιών Διαιτητών και Βοηθών Διαιτητών 2ης Κατηγορίας και αξιολογημένων Γυναικών Διαιτητών.

Στα εν λόγω τεστ καλούνται επίσης οι Διαιτητές 3ης κατηγορίας και οι αξιολογημένοι Βοηθοί Διαιτητές 3ης κατηγορίας που δεν προσήλθαν ή δεν ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις αγωνιστικές δοκιμασίες που προηγήθηκαν, καθώς και οι Υποψήφιοι Διαιτητές Προχωρημένου Σταδίου Κ4 και οι Υποψήφιοι Βοηθοί Διαιτητές 3ης Κατηγορίας που δεν προσήλθαν στα  τεστ στις 9 και 11 Σεπτεμβρίου 2020.

Οι αγωνιστικές δοκιμασίες για τους Αξιωματούχους Διαιτησίας των ΕΠΣ Βορείου Ελλάδος θα διεξαχθούν την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, στο Δημοτικό Στάδιο Αμπελοκήπων Μενεμένης, με ώρες προσέλευσης ως κάτωθι:

Διαιτητές/Βοηθοί Διαιτητές 2ης κατηγορίας στις 07.00 π.μ.
Γυναίκες Διαιτητές στις 08.00 π.μ.
Διαιτητές/Βοηθοί Διαιτητές  3ης κατηγορίας στις 09.00 π.μ.
Υποψήφιοι Διαιτητές Προχωρημένου Σταδίου Κ4/Υποψήφιοι Βοηθοί Διαιτητές 3ης κατηγορίας στις 10.00 π.μ.

Οι αγωνιστικές δοκιμασίες  για τους Αξιωματούχους Διαιτησίας των ΕΠΣ Νοτίου Ελλάδος θα διεξαχθούν το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στην Αθήνα, στο Δημοτικό Στάδιο Σχηματαρίου, με ώρες προσέλευσης ως κάτωθι:

Διαιτητές/Βοηθοί Διαιτητές 2ης κατηγορίας στις 07.00 π.μ.
Γυναίκες Διαιτητές στις 08.00 π.μ.
Διαιτητές/Βοηθοί Διαιτητές  3ης κατηγορίας στις 09.00 π.μ.
Υποψήφιοι Διαιτητές Προχωρημένου Σταδίου Κ4/Υποψήφιοι Βοηθοί Διαιτητές 3ης κατηγορίας στις 10.00 π.μ.