Βαθμολογία

Αποφάσεις Επιτροπής Εφέσεων (3/7)

Η Επιτροπή Εφέσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κατά την τελευταία της συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

1. Δέχεται τυπικά και κατ’ουσίαν την υπ΄ αριθμ. πρωτοκόλλου 10790/1.6.2020 έφεση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία στρέφεται κατά της με αριθμό 138/2020 απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Εξαφανίζει την 138/2020 απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ κατά το κεφάλαιο που αφορά το ύψος της χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε σε βάρος της εκκαλούσας και ως προς τον καθορισμό συνολικής χρηματικής ποινής. Διακρατεί και δικάζει την υπόθεση κατά το μέρος αυτό. Επιβάλλει σε βάρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ: α] χρηματική ποινή 4.000 ευρώ για παράβαση του άρθρου 15 παρ. 1 περ. γ του ΠΚ της ΕΠΟ, ήτοι για τη χρήση λέιζερ σε βάρος του τερματοφύλακα της αντίπαλης ομάδας κατ΄εξακολούθηση β) χρηματική ποινή 8.000 ευρώ για παράβαση του άρθρου 15 παρ. 2 α και β, του Πειθ.Κ, δηλαδή για άναμμα πυρσών, βεγγαλικών και κροτίδων , πράξη την οποία τέλεσε κατ’ εξακολούθηση και γ] χρηματική ποινή 5.000 ευρώ για τη ρίψη πυρσών, καπνογόνων, κροτίδων και μπουκαλιών με νερό κατ’ εξακολούθηση, στην περίμετρο του αγωνιστικού χώρου, που δεν είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή του αγώνα (άρθρο 15 παρ. 3 περ. α’ του ιδίου Κώδικα). Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή για όλες τις πράξεις το ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων [12.500] ευρώ.

2. Δέχεται τυπικά και κατ΄ ουσίαν την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 5690/11.2.2020 έφεση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία στρέφεται κατά της υπ΄ αριθμ. 56/2020 απόφασης του Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της SUPERLEAGUE 1 ΕΛΛΑΔΑ. Εξαφανίζει την υπ. αριθμ. 56/2020 απόφαση της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής της SUPER LEAGUE 1 ΕΛΛΑΔΑ, κατά το κεφάλαιο που αφορά το ύψος της πειθαρχικής ποινής που επιβλήθηκε σε βάρος της εκκαλούσας για την παράβαση του ανάμματος πυρσών (αρθρ. 15 παρ. 2 ΠΚ/ΕΠΟ) και ως προς τον καθορισμό συνολικής χρηματικής ποινής. Κρατεί και δικάζει την υπόθεση κατά το μέρος αυτό. Επιβάλει σε βάρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός χρηματική ποινή επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ για την τέταρτη πράξη, παράβαση του άρθρου 15 παρ. 2 ΠΚ/ΕΠΟ. Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (28.500) ευρώ.