Βαθμολογία

Τακτική – Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Π.Ο.Ε

Το ΔΣ του ΠΟ Ελασσόνας μετά από απόφαση που έλαβε στη συνεδρίαση της 18ης Ιουνίου, συγκαλεί σε ετήσια εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση τα μέλη του, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Ιουνίου στην αίθουσα του 2ου ορόφου του Εργατουπαλληλικού Κέντρου Ελασσόνας, στις 6:30 το απόγευμα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

– Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων του έτους 2019-2020 – Συζήτηση έγκριση

– Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού έτους 2019-2020 – Συζήτηση έγκριση

– Ψηφοφορία για την απαλλαγή του ΔΣ από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη.

– Παρουσίαση του προγράμματος δράσης και προυπολογισμού.

– Αρχαιρεσίες για τη ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Αναπληρωματικών μελών του ΔΣ, Εξελεγκτική Επιτροπή και αναπληρωματικά μέλη αυτής.

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται το ½ πλέον ενός των τακτοποιημένων οικονομικά μελών έως την ημερομηνία συνόδου της Γενικής Συνέλευσης και εχόντων δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το καταστατικό.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.