Βαθμολογία

Λόγω κορονοϊού η μη λειτουργία του Αθλητικού Κέντρου Τυρνάβου

Για τη μη λειτουργία, προς το παρόν, του Πολυδύναμου Αθλητικού Κέντρου Τυρνάβου με τις δύο ανοιχτές πισίνες και τις άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις ενημέρωση κάνει ο πρόεδρος της ΚΕΔΗ Τυρνάβου κ. Ανδρέας Γιαννόπουλος.

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη σχετική νομοθεσία για τη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών και σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας προάσπισης της Δημόσιας Υγείας αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για μια σειρά ενεργειών.

Συγκεκριμένα η ΚΕΔΗΤ έχει ζητήσει την έγκριση πρόσληψης του απαραίτητου προσωπικού συντήρησης κολυμβητικής δεξαμενής, καθαριότητας και συντήρησης περιβάλλοντος χώρου για την εύρυθμη λειτουργία της πισίνας, η οποία όμως αν και εγκρίθηκε από την Περιφέρεια, δεν έχει την τελική έγκριση από το Υπουργείο. Συνεπώς, χωρίς το απαιτούμενο προσωπικό το οποίο θα διασφαλίσει τη δημόσια υγεία, δεν μπορεί να γίνει η έναρξη της λειτουργίας της.

Επίσης όσον αφορά στους ναυαγοσώστες, οι οποίοι είναι τρεις αριθμητικά, αυτοί έχουν ήδη επιλεγεί την 1η Νοεμβρίου 2019 και οι οποίοι αναμένουν να αναλάβουν υπηρεσία.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΚΕΔΗΤ κ. Ανδρέα Γιαννόπουλο το Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Τυρνάβου παραμένει κλειστό όχι επειδή τα έξοδα λειτουργίας του είναι αρκετά μεγάλα, ούτε γιατί θα επιβαρύνει οικονομικά τον Δήμο, ούτε γιατί η ΚΕΔΗΤ δεν έχει λάβει άδεια για την πρόσληψη των ναυαγοσωστών.

Η επαναλειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών προϋποθέτει τη λήψη και τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού στις εγκαταστάσεις τους. Αναλυτικότερα, η χρήση των κολυμβητικών δεξαμενών συνεπάγεται την ανάγκη αυστηρής τήρησης των όρων υγιεινής, την ανάγκη λήψης μέτρων ατομικής υγιεινής από τους λουόμενους και τους εργαζόμενους, την ανάγκη λήψης μέτρων για την καθαριότητα και απολύμανση των κοινόχρηστων και βοηθητικών χώρων καθώς και την ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους.

Η δημοτική αρχή καθώς επίσης και η ΚΕΔΗΤ έχουν σαν πρώτο μέλημα την προάσπιση της υγείας των δημοτών της, και όχι το οικονομικό συμφέρον, το οποίο το έχει αποδείξει έμπρακτα όλο αυτό το διάστημα. Μόλις το απαιτούμενο προσωπικό θα προσληφθεί και θα γίνουν όλες οι απαιτούμενες εργασίες έτσι ώστε να λειτουργήσει καθόλα νόμιμα και φυσικά να τηρήσει όλα αυτά τα μέτρα που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση της μετάδοσης του κορονοϊού μεταξύ των λουομένων κατά τη χρήση της, η πισίνα θα δοθεί προς χρήση στους λουόμενους δημότες της.

ΤΥΡΝΑΒΟΣ (Γραφείο «Ε»)

Του Κώστα Τσόλα