Βαθμολογία

Αναβλήθηκαν οι εκλογές στον Οικονόμο Τσαριτσάνης

Ανακοινώνεται από την τριμελή επιτροπή που ορίστηκε από την πρόσφατη Γενική Συνέλευση, η αναβολή των εκλογών της 21ης Ιουνίου, λόγω μη επαρκούς αριθμού υποψηφίων βάσει του καταστατικού, οπότε και θα οριστεί νέα ημερομηνία.

elassona884.gr