Βαθμολογία

ΕΠΣΛ: Αποφάσεις Πειθαρχικής Επιτροπής

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π.Σ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 16ης.06.2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 25

 

ΠΟΙΝΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

  1. Δέχεται τυπικά την με αριθμό πρωτοκόλλου 5961/03.03.2020 καταγγελία (κατ’ ορθότερο νομικό προσδιορισμό αντί του όρου ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 5 του ΚΑΠ) του σωματείου ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ κατά του σωματείου ΑΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ Ο ΠΥΡΡΟΣ, καθώς και την από 16.06.2020 πρόσθετη παρέμβαση του σωματείου ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ υπέρ του ως άνω καταγγέλλοντος σωματείου και κατά του καθού η καταγγελία.

Απορρίπτει κατ’ ουσία την καταγγελία καθώς και την πρόσθετη παρέμβαση.

Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου υπέρ του ταμείου της Ένωσης..

  1. Στο σωματείο ΔΟΞΑ ΥΠΕΡΕΙΑΣ για τη συμπεριφορά του προπονητή, του εκπροσώπου καθώς και οπαδού του κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του αγώνα της 07.03.2020 με το σωματείο ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, ήτοι για παράβαση των άρθρων 11 παρ. 1, 3 και 15 παρ. 4α’, 6 ΠΚ, επιβάλλει έγγραφη επίπληξη.

ΠΟΙΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ

  1. Στον προπονητή του σωματείου ΔΟΞΑ ΥΠΕΡΕΙΑΣ κ. Γεώργιο Λυκοκώστα, για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του αγώνα της 07.03.2020 με το σωματείο ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, ήτοι για παράβαση του άρθρου 11 παρ. 2 του ΠΚ, επιβάλλει ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για 2 αγωνιστικές.
  2. Στον εκπρόσωπο του σωματείου ΔΟΞΑ ΥΠΕΡΕΙΑΣ κ. Γεώργιο Ζαγκλή, για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του αγώνα της 07.03.2020 με το σωματείο ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, ήτοι για παράβαση του άρθρου 11 παρ. 2 του ΠΚ, επιβάλλει ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για 2 αγωνιστικές.

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ        ΘΕΟΔΩΡΑ  ΓΑΤΣΙΟΥ      ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ