Βαθμολογία

Απόφαση Επιτροπής Εφέσεων

Η Επιτροπή Εφέσεων, κατά την τελευταία της συνεδρίαση, έλαβε την ακόλουθη απόφαση. Απέρριψε τις:1) από 28.5.2020 με αριθμ. πρωτ. ΕΠΟ 10641/2020 και 2) από 29.05.2020 με αριθμ. πρωτ. 10678/2020 δηλώσεις αποχής των Παναγιώτη Φιλόπουλου, Προέδρου της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ και Γεράσιμου Βρυώνη, Μέλους της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, από την εκδίκαση της από 27.4.2020 έφεσης των: α) «ΠΑΕ ΠΑΟΚ» και β) Χρυσόστομου Γκαγκάτση κατά της με αρ. 4/2020 απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ.