Βαθμολογία

Θέση εργασίας υπευθύνου ασφαλείας

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για τη θέση του υπευθύνου ασφαλείας (security officer), με σύμβαση ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο εκπόνησης και υλοποίησης μιας πολιτικής ασφάλειας και προστασίας βάσει και των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών και πρακτικών των FIFA, UEFA.

Για τη νέα θέση εργασίας στην ΕΠΟ, πατήστε ΕΔΩ.