Βαθμολογία

Αποφάσεις Διαιτητικού Δικαστηρίου

Το Διαιτητικό Δικαστήριο, κατά την τελευταία του συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

Επιβάλλει στην Π.Α.Ε. Α.Ο. Κασσιόπη, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Σάββα Σιατραβάνη, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 346/2019 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

Απορρίπτει την αίτηση των πρώην επαγγελματιών ποδοσφαιριστών Kwamepele Primpong και Μηνά Ιωσήπου.

Αναβάλλει την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της ουσίας της ένδικης διαφοράς του ποδοσφαιριστή Vela Junior με την Π.Α.Ε. ΑΕΛ, προκειμένου, κατά τη νέα δικάσιμο που θα ορισθεί κατόπιν κλήσεως με επιμέλεια του αιτούντος, να προσκομισθεί αντίγρα-φο του υπ’ αυτού εκδοθησόμενου (περιγραφόμενου στο σκεπτικό της παρούσας αποφάσεως) τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, το οποίο πρέπει να έχει παραδώσει στην καθής.