Βαθμολογία

Η ΕΠΟ χαιρετίζει την ρύθμιση για την μείωση του φόρου εισοδήματος

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία επιθυμεί να εξάρει την πρωτοβουλία των υπουργείων Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη μείωση του φόρου εισοδήματος στα πρόσωπα που προβαίνουν σε δωρεές προς τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία. Με τη μείωση του φόρου δωρεών σε ποσοστό 20% του ποσού της δωρεάς, αφενός δημιουργούνται αυξημένα κίνητρα στην επιχειρηματική κοινότητα, ώστε να συνεισφέρει στις δράσεις του ερασιτεχνικού αθλητισμού και να ενισχύσει οικονομικά τη λειτουργία των ερασιτεχνικών σωματείων, αφετέρου διευρύνονται οι δυνατότητες της ερασιτεχνικής αθλητικής κοινότητας να προσελκύσει την ιδιωτική πρωτοβουλία και να δημιουργήσει σταθερότερες βάσεις για τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της, μέσω του ιδιωτικού τομέα.