Βαθμολογία

Απόφαση Επιτροπής Εφέσεων

Η Επιτροπή Εφέσεων δέχεται τυπικά και κατ’ ουσίαν την έφεση του κ. Αλεξίου Κούγια του Χρήστου κατά της υπ’ αριθμ.275/2019 απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Εξαφανίζει εν μέρει την εκκαλουμένη, κατά το μέρος της επιβληθείσας χρηματικής ποινής. Κρατεί και Δικάζει την υπόθεση. Επιβάλλει στον εκκαλούντα χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.