Βαθμολογία

Αποφάσεις Διαιτητικού Δικαστηρίου (6/11)

Κατά την τελευταία του συνεδρίαση το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έλαβε τις εξής αποφάσεις.

Δέχεται, κατά πλειοψηφία, την κρινόμενη από 04-09-2019 προσφυγή του προσφεύγοντος Ευαγγέλου Τοπολιάτη του Νικολάου κατά της καθής Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Βοιωτίας (Ε.Π.Σ.Β.), που εδρεύει στη Λειβαδιά. Υποχρεώνει την ως άνω καθής να αποδεχθεί την υπ’ αριθμ.191/02-09-2019 αίτηση του προσφεύγοντος και την επάνοδό του στο αξίωμα που κατείχε πριν την έκπτωσή του, ήτοι στη θέση του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της τελευταίας (καθής).

Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων την από 17.09.2019 έφεση του Ιωάννη Νικολακούλη του Κωνσταντίνου κατά της 2/10.07.2019 απόφασης της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ (ΕΙΠ/ΕΠΟ). Δέχεται κατά πλειοψηφία την έφεση. Εξαφανίζει την ως άνω απόφαση κατά το μέρος της απόρριψης της από 28/08/2019 (αρ. πρωτ. ΕΠΟ 41028/28.08.2019) αίτησης του Νικολακούλη Ιωάννη.
Εγκρίνει την μεταγραφή του ως άνω ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή στην ομάδα «ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ» της ΕΠΣ ΛΑΡΙΣΑΣ.

Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων την από 17.09.2019 έφεση του Βασιλείου Νικολακούλη του Κωνσταντίνου κατά της 2/10.07.2019 απόφασης της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ (ΕΙΠ/ΕΠΟ). Δέχεται κατά πλειοψηφία την έφεση. Εξαφανίζει την ως άνω απόφαση κατά το μέρος της απόρριψης της από 28/08/2019 ( αρ. πρωτ. ΕΠΟ 41027/28.08.2019) αίτησης του Νικολακούλη Βασιλείου.
Εγκρίνει την μεταγραφή του ως άνω ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή στην ομάδα «ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ» της ΕΠΣ ΛΑΡΙΣΑΣ.