Βαθμολογία

Όροι και Προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των Πρωταθλημάτων Υποδομών

Από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων Υποδομής ανακοινώνονται οι Όροι και οι Προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των πρωταθλημάτων:

K-16

– Υποχρεωτικά δελτία όλοι οι ποδοσφαιριστές

Κ-14

– Υποχρεωτικά δελτία όλοι οι ποδοσφαιριστές

Κ-13

– Αιτήσεις μεταβολών

– Συμπληρωμένα όλα τα πεδία (εκτός του γιατρού)

– Δήλωση κηδεμόνα θεωρημένη από ΚΕΠ

– Προσκόμιση των αιτήσεων μεταβολών, συνοδευόμενων από το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας, για θεώρηση στην ΕΠΣΝΛ

Κ-12

– Αιτήσεις μεταβολών

– Συμπληρωμένα όλα τα πεδία (εκτός του γιατρού)

– Δήλωση κηδεμόνα θεωρημένη από ΚΕΠ

– Προσκόμιση των αιτήσεων μεταβολών, συνοδευόμενων από το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας, για θεώρηση στην ΕΠΣΝΛ

– Για όλες τις κατηγορίες οι ποδοσφαιριστές πρέπει να έχουν υποχρεωτικά την ατομική κάρτας υγείας.

– Οι προπονητές πρέπει πριν προχωρήσουν στην έκδοση δελτίου πιστοποίησης προπονητή να καταθέσουν πρώτα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ανανέωση της κάρτας τριετίας τους.

– Κατάθεση ονομαστικής λίστας με τη δύναμη του κάθε τμήματος για θεώρηση από την ΕΠΣΝΛ.

* Όσα σωματεία μετέχουν σε μία ηλικιακή κατηγορία με περισσότερα του ενός τμήματα, απαγορεύεται να μεταφέρουν ποδοσφαιριστή από ένα τμήμα σε άλλο, έστω και αν αυτός ανήκει νόμιμα στο σωματείο. Ο έλεγχος των σχετικών καταστάσεων είναι ευθύνη των διαιτητών των αγώνων.

* Επιτρέπεται η συμμετοχή νεώτερου ποδοσφαιριστή σε πρωτάθλημα μεγαλύτερης ηλικιακής κατηγορίας, εφ’όσον πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που ισχύουν για την συγκεκριμένη κατηγορία.

* Επιτρέπεται η συμμετοχή κορασίδων, σε αγώνες παίδων, μέχρι την ηλικία των 14 ετών (όποτε συμπληρώνεται το 14ο έτος , σύμφωνα με την ημερομηνία γέννησης).