Βαθμολογία

Αιτήματα ομάδων για αλλαγές αγώνων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣΝ. Λάρισας, κατά την τελευταία του συνεδρίαση (Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019), αποφάσισε όπως επιστήσει την προσοχή των εκπροσώπων των σωματείων της δύναμής της στις διατάξεις του άρθρου 4 της προκήρυξης των τοπικών πρωταθλημάτων.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, κανένα αίτημα για αλλαγή αγώνα δεν θα συζητείται αν υποβάλλεται εκπρόθεσμα (ήτοι 11 ημέρες πριν την αρχικά ορισθείσα ημερομηνία, της ημέρας του αγώνα μη συμπεριλαμβανομένης), ενώ – σε περίπτωση εμπρόθεσμης υποβολής – η αποδοχή του αιτήματος εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της διοργανώτριας αρχής, εφ’ όσον οι επικαλούμενοι λόγοι αλλαγής ώρας ή ημερομηνίας κρίνονται σοβαροί.