Βαθμολογία

Τα δικαιολογητικά για τα σεμινάρια Διαιτητών και Παρατηρητών Διαιτησίας

Προς Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων

Αγαπητοί Κύριοι/ες,

Όσον αφορά τα προγραμματισμένα Σεμινάρια Διαιτησίας όλων των Κατηγοριών, θα θέλαμε να σάς υπενθυμίσουμε ότι -όπως κάθε χρονιά- είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

– Για τους Διαιτητές και Βοηθούς Διαιτητές:

α) Πρόσφατο αντίγραφο ποινικού μητρώου

β) Καρδιολογικές εξετάσεις, πρόσφατο τεστ κοπώσεως και υπέρηχο καρδιάς από Δημόσιο Νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό με τις σχετικές γνωματεύσεις

γ) Οφθαλμολογική εξέταση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό με τις σχετικές γνωματεύσεις (για οπτική οξύτητα και αντίληψη χρωμάτων).

– Για τους Παρατηρητές Διαιτησίας:

α) Πρόσφατο αντίγραφο ποινικού μητρώου

β) Οφθαλμολογική εξέταση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό με τις σχετικές γνωματεύσεις (για οπτική οξύτητα και αντίληψη χρωμάτων).