Βαθμολογία

Είναι ανηρτημένο το Καταστατικό της ΕΠΣΝ Λάρισας

Στην ενότητα “Η Ένωση – Κανονισμοί και Προκηρύξεις” της ιστοσελίδας είναι ανηρτημένο το ισχύον Καταστατικό της ΕΠΣ Ν.Λάρισας, προς ενημέρωση των εκπροσώπων των σωματείων της δύναμής της. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να το μελετήσουν, υποβάλλοντας – παράλληλα – προτάσεις για τροποποίηση διατάξεών του πριν την επικείμενη καταστατική γενική συνέλευση της Ένωσης.