Βαθμολογία

Σχεδιάζουν την επόμενη ημέρα στην Αστραπή Νέας Πολιτείας (PICS)

Την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019 και ώρα 20:30 συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. του Α.Ο. Αστραπή, σε συνεδρίαση στα γραφεία του συλλόγου, μετά από πρόσκληση του προέδρου κ. Χρήστου Καραμούτη, και με την παρουσία του αρχιπροπονητή της ομάδας κ. Γιώργου Καφφέ.

Στόχος της συνεδρίασης ήταν ο καθορισμός των ενεργειών, αποφάσεων και δράσεων του συλλόγου για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Συζητήθηκαν μεταξύ άλλων:

- Εισήγηση του κ. Γ. Καφφέ για το ρόστερ της ανδρικής ομάδας, τη συμμετοχή ποδοσφαιριστών του εφηβικού τμήματος σε αυτήν καθώς και την οργάνωση της Ακαδημίας.

- Εισήγηση του Α΄ Αντιπροέδρου κ. Γ. Τσίντζου για τη χρήση και μικρές παρεμβάσεις στα γήπεδα από μέρους του συλλόγου.

- Εισήγηση του Προέδρου κ. Χ. Καραμούτη, για την διοργάνωση χοροεσπερίδας του συλλόγου.

Για την αξιοποίηση στο μέγιστο του αποτελέσματος της συνεδρίασης έγινε καθορισμός ενός χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και επιμερισμός ενεργειών στα μέλη του Δ. Σ.

Πριν τη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. περιηγήθηκαν στα γήπεδα όπου και διαπιστώθηκε η βελτιωμένη, από άποψη άρδευσης τουλάχιστον, κατάσταση των αγωνιστικών χώρων και κατέγραψαν έναν αριθμό απαραίτητων παρεμβάσεων, ούτως ώστε με την έναρξη των προπονήσεων των αθλητών της ομάδας, τα γήπεδα να βρεθούν στις βέλτιστες δυνατές συνθήκες.